Contacts

Experto International Group commercial property abroad

+7 (495) 968-02-06 | info@expertoig.com


Individual consulting

Experto IG team will select property property to your personal criteria
Please fill out the form and we will contact you shortly


Moscow office:

Head
of Moscow office

Evgeny Yashenkov
+ 7 (913) 310-60-10
ey@expertoig.com

Kemerovo office:

Executive
Director

Maria Prokopova
+7 (913) 439-20-42
mp@expertoig.com

Head of The Client
Relations Department

Irina Sukhovskikh
+7 (999) 430-30-40
is@expertoig.com

Foreign Partner Relations Department:

Head of The Partner
Relations Department

Irina Sazonova
+7 (905) 900-06-00
ik@expertoig.com

Manager of The Partner
Relations Department

Kira Gramina
+7 (913) 283-84-31
kg@expertoig.com

Manager of The Partner
Relations Department

Daria Kozlova
+7 (908) 959-21-28
dm@expertoig.com

Manager of The Partner
Relations Department

Natalia Erofeeva
+ 7 (951) 169-16-45
ne@expertoig.com

Head of The Legal
Department

Stetlana Duvanova
+7 (923) 501-00-60
sd@expertoig.com

Strategic
Partner

Evgeny Gerez
+7 (903) 907-92-82
eg@expertoig.com


Representative offices

Russia

Astrakhan

Ilia Strelkov
+7 (989) 683-60-44

Barnaul

Oleg Gilgenberg
+7 (913) 020-20-07

Vladivostok

Galina Shukan
+7 (902) 505-31-69

Grozny

Musa Garsiyev
+7 (928) 015-99-15

Yekaterinburg

Veronika Lapina
+7 (912) 207-09-00

Ivanovo

Yuliya Druzhinina
+7 (915) 820-59-95

Irkutsk

Aleksandr Gotskin
+7 (902) 510-85-13

Kazan

Olesya Loginova
+7 (987) 270-02-06

Krasnoyarsk

Evgeniy Ronzhanin
+7 (904) 895-79-00

Novokuznetsk

Andrey Nenashev
+7 (905) 963-98-91

Novosibirsk

Mikhail Vasilyev
+7 (923) 498-16-16

Omsk

Vyacheslav Goryunov
+7 (913) 651-88-08

Perm

Elena Khokhlova
+7 (902) 471-80-37

Rostov-on-Don

Olga Panova
+7 (928) 270-39-62

Ryazan

Mikhail Govorkov
+7 (951) 106-86-75

Samara

Aleksandr Kapranov
+7 (960) 820-29-99

Saratov

Oleg Berezin
+7 (927) 279-30-98

Tomsk

Dmitriy Maksikov
+7 (903) 955-57-92

Tyumen

Natalia Devyatkova
+7 (919) 925-21-20

Khabarovsk

Natalia Ivakina
+7 (965) 675-08-88

Chelyabinsk

Maksim Fridman
+7 (922) 233-39-99

Yaroslavl

Oksana Olkhovik
+7 (915) 965-65-45

Kazakhstan

Astana

Lunara Iliyasova
+7 (702) 517-67-12

Karaganda

Adiya Konurbayeva
+7 (702) 444-07-98

Germany

Düsseldorf, Germany

Garather Schlossallee, 19
Elena Mishicheva